Kashrut, deur Ya'acov Wolfaardt, deur Johan Marais in Afrikaans vertaal


Deur die afgelope jare en maande het ek ʼn totale afvalligheid in die onderhouding van kashrut by sommige mede Messiaanse gelowiges opgemerk, en dit is nie net tot sekere lande beperk nie.

 

Wat beteken dit om kashrut te onderhou? Dit beteken die onderhouding van kosher volgens die Torah. Die Torah is heeltemal volledig met die voorskrifte van kosher, maar dit is ook nuttig om daarvan in die Profete (Nevi'iem) en die Geskrifte (Kethuvim) oor hierdie uiters belangrike onderwerp te lees.

 

Ons verkondig dat ons deel van Yisra'el is, en dit is reg om dit te s want YHWH het net n volk uitverkies en dit is Yisra'el. Hy het nie twee volke uitgekies nie, Hy het nie twee stelle wette of twee stelle opdragte, een vir Yisra'el en een vir die ongelowiges, nie. Yisra'el is Sy volk en wat van Sy volk verlang word, word ook van die ongelowige verlang. Die ongelowige kan nie gered word sonder om deel van Yisra'el te word nie. Hierdie is egter ʼn onderwerp van ʼn ander diepgaande studie en elkeen word aangemoedig om ander artikels (Who is Yisra'el?) in hierdie verband te bestudeer. As ons dus verkondig dat ons deel van Yisra'el is, laat ons dan soos ʼn Yisra'eli leef en die Torah onderhou.

 

Die Torah is die fondament van die leringe in die Skrif (Torah beteken lering). Ons daaglikse wandel voor YHWH moet streng volgens Torah wees. Ons kan en mag nie kieskeurig wees in watter leringe uit Torah ons sal onderhou en watter nie. Een van die leringe uit Torah is die onderhouding van kashrut.

 

Die meeste Messiaanse gelowiges het tot die punt gekom om nie meer varkvleis (in sy verskillende vorme) te eet nie. Waarom? Want Torah is duidelik dat ons nie varkvleis mag eet nie (Way. / Lev. 11:7; Dev. / Deut. 14:8). Ons lees ook in Yesh. / Jes. 66:16-17 dat oordeel oor ons sal kom wanneer ons varkvleis eet. Di wie varkvleis eet sal deur vuur vernietig word!

 

Maar om kosher te eet beteken soveel mr as om nie meer varkvleis te eet nie. As u dit nog nie gedoen het nie, word u sterk aanbeveel om Wayyiqra / Levitikus 11 en Devarim / Deuteronomium 14 sorgvuldig te bestudeer. In hierdie gedeeltes vertel YHWH ons in besonderhede watter van die diere op land, in die lug en die oseane ons mag eet en watter nie selfs watter insekte rein is om te eet en watter nie. Onrein diere is gewoonlik daardie wat siektes ronddra of deur die Almagtige gebruik word om skoon te maak, of as vullisdromme te dien of as aasdiere, om sodoende die verspreiding van siektes te verhoed. Wanneer ons van hierdie onrein diere eet, sal ons word soos hulle is onrein en nie aanvaarbaar vir YHWH nie. Die rede waarom YHWH vir ons die Torah oor rein en onrein diere gegee het, is om ons af te sonder , soos YHWH afgesonder is (Way. / Lev. 11:44 & 45; Efe. 1:4). Yahshua het nie enigiets wat onrein is geet nie, en as ons wens is om soos Hy te wees, afgesonder, sal ons ook so doen en in sy voetspore volg.

 

Vir doeleindes van hierdie studie sal ons aanvaar dat u tot die punt gekom het en glo dat die hele Skrif (Bereshith / Genesis tot Openbaring) deur YHWH genspireer is tot Die hele Skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, 2 Tim 3:16. Wanneer ons tot hierdie punt gekom het, behoort ons nie meer ʼn probleem te h om die hele woord van YHWH te onderhou nie.

 

Indien u die Lering (Torah) van die eet van rein en onrein diere onderhou, dan doen u goed; u onderhou die Torah soos die profete en apostels dit onderhou het.

 

Daar is egter meer aan kashrut as om nie onrein diere te eet nie. Volgens dieselfde Torah wat ons verbied om onrein diere te eet, word ons ook verbied om diere te eet wat nie volgens die opdragte van YHWH geslag is nie. Ons kan nie by die slaghuis instap en hoender-, bees-, skaap- of lamsvleis koop nie. Alhoewel dit rein diere is, is dit nie geskik om te eet indien dit nie volgens die Torah geslag is nie.

 

Wat leer die Torah ons hieroor? Toe Yisra'el, ons voorouers uit Mitsrayim, in die wildernis was, het YHWH spesifieke opdragte aan hulle gegee hoe om diere vir voedsel te slag. Lees asseblief Wayyiqra / Levitikus 17 asseblief sorgvuldig. Waarom het YHWH ges dat die volk alles wat hulle slag na die Tabernakel toe moet bring? Dit was om hulle te leer hoe om die voedsel te slag tot YHWH. Yisra'el is nie toegelaat om tot enige iemand behalwe YHWH te slag nie. Indien Yisra'el nie die diere na die Tabernakel gebring het nie, was hulle aan bloedskuld skuldig. Wat beteken bloedskuld? Dit beteken dieselfde as om ʼn onskuldige dier sonder rede dood te maak. Om ʼn dier nie tot YHWH te slag nie, is ʼn gruwel en gelykstaande aan moord! Terwyl Yisra'el in die wildernis was en nie diere by die Tabernakel tot YHWH geslag het nie, is daardie persoon van Yisra'el afgesny (v 4). Yisra'el moes hulle slagvee na YHWH bring, en YHWH was net op een plek, Sy Tabernakel of Tempel.

 

Waarom het YHWH hierdie gebruik ingestel? Ons lees in vers 7 die volgende: En hulle mag nie meer hulle slagoffers slag aan die veldduiwels agter wie hulle aan hoereer nie. DIT MOET VIR HULLE ʼn EWIGE INSETTING WEES VIR HULLE GESLAGTE. Dit beteken dat ons selfs vandag nie diere vir idole mag slag nie. Ons sal later na hierdie gedagte terugkeer. YHWH wou Yisra'el leer dat wanneer hulle ʼn dier slag, dit tot YHWH gedoen moet word. Lees Wayyiqra / Lev. 17:8-9 weer.

 

Doen uself asseblief ʼn guns en lees die Skrifgedeeltes waarna in hierdie studie verwys word, baie sorgvuldig, daarsonder sal u nie die volle omvang van hierdie baie belangrike boodskap verstaan nie.

 

Toe Yisra'el in die Beloofde Land ingekom het, het YHWH hulle reeds 40 jaar lank geleer dat, wanneer hulle ʼn dier slag, dit tot Hom gedoen moet word en die plek waar dit gedoen moet word, is die Tabernakel, dit is die plek waar YHWH tussen Sy volk gewoon het. Die Beloofde Land waar hulle ingegaan het, was egter baie groter as hulle kamp. Die Land was verdeel in gedeeltes vir elke stam en elke man het ʼn gedeelte gehad waarop hy gewoon het. Dit was toe dat YHWH hulle geleer het hoe om ʼn dier vir eetdoeleindes te slag. Die Tabernakel, en later die Tempel wat in Yerushalayim was, was baie vr vir die volk om heen te gaan om te slag. YHWH het dus ʼn verdere Lering vir Sy volk gegee dat, wanneer hulle ʼn dier vir eetdoeleindes wil slag, hulle dit mag doen waar hulle woonagtig was. Hulle moes net verseker dat hulle nie van die bloed eet nie (Dev. / Deut. 12:15-16) die bloed moes soos water op die grond uitgegooi word. Meer hieroor later.

 

Wanneer die volk dus ʼn dier wou slag het om te eet, was hulle geoorloof om dit te doen daar waar hulle gewoon het, solank as dit aan die vereistes wat YHWH voorheen aan hulle gegee het, voldoen het. Dev. / Deut. 12:21 lees, As die plek wat YHWH jou Elohim sal uitkies om sy Naam daar te vestig, te ver van jou af is, dan mag jy van jou beeste en jou kleinvee slag wat YHWH jou gee, SOOS EK JOU BEVEEL HET; en jy mag na hartelus in jou poorte eet.

 

Hoe het YHWH hulle beveel om te slag?

En jy moet vir hulle s: Elkeen uit die huis van Yisra'el en uit die vreemdelinge wat onder hulle vertoef, wat ʼn brandoffer of ʼn slagoffer bring, en dit nie by die ingang van die tent van samekoms bring om dit vir YHWH te berei nie, di man moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Wayyiqra / Lev. 17:8, 9.

Om ʼn dier vir eetdoeleindes te slag, MOET DIT TOT YHWH GEDOEN WORD. Waarom?

 

Om verskeie redes moet ons seker maak dat die slagting tot YHWH gedoen word.

 

       Eerstens mag ons nie ʼn dier doodmaak as die vleis daarvan nie geet sal word nie ons mag nie diere vir ons eie plesier doodmaak nie, dit is ʼn gruwel in die o van YHWH.

       Ons mag nie vleis eet wat aan idole of ʼn demoon of aan niks opgedra is nie

       Ons mag nie bloed eet of drink nie

       Ons mag nie die vet van ʼn dier eet nie

 

DIE EET VAN VLEIS WAT AAN IDOLE OF DEMONE OPGEDRA IS

Toe die eerste gelowiges uit die volke tot bekering gekom het, het die apostels ʼn dilemma met die gebruike van die volke gehad. Die apostels het vergader en besluit om ʼn paar minimum vereistes vir hierdie mense, wie tot bekering gekom het, te gee. Drie van die vereistes het met kosher eet te doen gehad; om weg te bly van dit wat tot idole geslag is, van bloed en van dit wat verwurg is.

 

U mag nou dink dat die vleis wat by die slaghuis verkoop word nie aan ʼn idool opgedra is nie. Dink wr. Shaul leer ons en s Let op Yisra'el na die vlees: het di wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? Met ander woorde, as jy van die vleis eet wat geslag was, dan het jy deel aan dt wat by die slagplek, die altaar, gebeur het.

 

Wat s ek dan? Dat ʼn idool iets is, of dat ʼn offerhande aan ʼn idool iets is? Nee, MAAR dat die heidene wat dit slag, aan duiwels slag en nie aan Elohim nie, ek wil nie h dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Meester drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel h aan die tafel van die Meester en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die ywer van die Meester opwek? Is ons miskien sterker as Hy? 1 Kor. 10:18-22.

Dit is baie duidelik, ʼn idool is niks, van gn waarde. As ʼn dier dus aan niks opgedra is, dan is dit steeds aan ʼn idool opgedra. Waarom? Omdat alle diere wat geslag word om te eet, aan YHWH opgedra moet word, andersins is die een dat die dier geslag het, skuldig aan bloedskuld en daarom skuldig aan moord. Sien 1 Kor. 10:18 hy wat van die vleis eet is ook skuldig aan die plek en die wyse waarop die dier geslag is. As ons dus die vleis eet wat nie aan YHWH opgedra is nie, deel ons aan die offer aan ʼn idool of demoon, selfs as ons nie by die slag van die dier betrokke was nie.

 

Die Torah verbied ons om vleis te eet wat aan idole of demone opgedra is. Way. / Lev. 17:7. Die Torah verbied ons om tot enige een te slag, behalwe tot YHWH. Shemoth / Exod. 22:20. Shaul s dat ʼn idool ʼn niks is en nie bestaan nie. Shaul s dat ons weet dat daar gn Magtige behalwe YHWH is nie. Shaul leer ons verder dat ons die kennis ontvang het om te weet dat vleis wat aan idole geslag is verkeerd is en as ons dit nogtans eet, ons baie ander broers wie nie sterk is in die geloof nie, sal laat struikel. Eerder as om hierdie broers te laat struikel, sal Shaul liewers ophou om vleis te eet. Lees daarvan in 1 Kor. 8. Wat Shaul ons hier leer is niks anders as wat die Torah alreeds vir ons geleer het nie. Die Torah is baie duidelik hieroor; moenie vleis eet wat aan idole opgedra is nie, selfs al is ʼn idool niks.

 

Een van Mosheh se erkennings in sy lied was dat Yisra'el aan demone geslag het, en nie aan YHWH nie. Dev. / Deut. 32:17.

 

OM NIE BLOED TE EET NIE

Waarom is ons nie geoorloof om bloed te eet / drink nie? Behalwe die baie duidelike gebod in die Torah om nie bloed te eet nie, het YHWH, behalwe vir gesondheidsredes, ʼn ander baie goeie rede gehad. Die bloed behoort aan YHWH. Die lewe wat YHWH aan ʼn dier gegee het, behoort aan YHWH en ons is nie geoorloof om daardie lewe te neem nie. Die lewe is in die bloed. Deur die bloed te eet roof ons YHWH van die lewe wat Hy gegee het. "Net die vleis met sy lewe, met sy bloed, mag julle nie eet nie" Ber. / Gen. 9:4. Wanneer ons ʼn dier slag, vloei die bloed op die grond (altaar) en die bloed doen vir ons versoening vir die slag van die dier. Dit mag vreemd klink, maar dit is hoe YHWH dit gewil het vir die bloed wat vloei. Wanneer een man ʼn ander vermoor, is daar net een manier om te vergoed vir die onskuldige bloed wat gevloei het en dit is dat die moordenaar ook moet sterf. Ook so vir die dier wat vir voedsel geslag word, die lewe (bloed) van daardie dier moet goedgemaak word deur op die grond te vloei. As dit nie gedoen word nie, roof ons YHWH van die lewe wat Hy gegee het en is ons skuldig aan die bloed. Lees ook Dev. / Deut. 12:23-25; Way. / Lev. 7:26-27.

 

ʼn Ander vereistes wat aan die nuwe gelowiges in Hand. 15 gegee is, is dat hulle nie vleis van ʼn dier mag eet wat verwurg is nie. Ons lees ook hiervan in Hand. 21:25. ʼn Dier wat verwurg is, behou sy bloed en die bloed stol in sy are en vleis en is dus nie geskik om te eet nie. Om vleis met die bloed te eet is ʼn sonde - 1 Shem. / 1 Sam. 14:33. Die wyse waarop diere vandag in die slagpale geslag word, is niks anders as verwurging nie. Die diere word f in die kop geskiet f met elektrisiteit doodgeskok. In beide gevalle sterf die dier sonder dat sy bloed uitgeloop het. Verskeie minute, of selfs ure later, word die dier se keel oopgesny en afgeslag. Teen daardie tyd het sy bloed lankal in die are en bloed gestol. Enige iemand wat dan daardie vleis eet, eet dit saam met die bloed en oortree dan YHWH se Torah. Dieselfde gebeur met hoenders en kalkoene. Hulle word f met ʼn skerp naald in die verhemelte geskiet om hulle te verlam, f met elektrisiteit doodgeskok. Teen die tyd dat hulle koppe afgekap word, het die bloed in die vleis en are gestol en is die vleis nie meer geskik om te eet nie.

 

OM NIE VET TE EET NIE

Teen hierdie tyd weet ons hoe ongesond dit is om vet te eet, dit veroorsaak hartsiektes wat tot die dood lei. Maar dit is nie die enigste rede waarom YHWH ons verbied om vet te eet nie. Die vet van ʼn dier moet verbrand word om ʼn lieflike geur vir YHWH te wees - Way. / Lev. 17:6. YHWH verbied ons om ENIGE vet te eet, nie net vet van sekere dele van die dier soos sommige leer nie - "ʼn Ewige insetting is dit vir julle geslagte in al julle woonplekke: gn vet en gn bloed mag julle eet nie." Way. / Lev. 3:17. Lees ook Way. / Lev. 7:23-24.

 

WAAR LAAT DIT DIE GELOWIGE VAN VANDAG?

Toe Daniel in ballingskap in Babilon was, het hy die voedsel van koning Nebukadnetstsar gesien en besef dat dit nie vir hom geskik was om te eet nie. Die kos wat Nebukadnetstsar geet het was of van onrein diere, of opgedra aan idole of die bloed het nie op die grond uitgeloop nie. As Daniel van die voedsel geet of van die wyn gedrink het, sou hy homself onrein gemaak het. Daniel was ʼn man wat regverdig voor YHWH was en hy het gekies om nie die Torah te oortree en homself onrein te maak nie.

 

Die profeet Yehezqel het ook rein voor YHWH geloop. Wat maak ʼn mens sover voedsel aan betref, onrein? Yehezqel s in 4:14 ". Kyk, ek het myself nooit verontreinig nie, en ek het van my jeug af tot nou toe geen aas of iets wat verskeur is, geet nie, en daar het geen onrein vleis in my mond gekom nie." Die apostel Kepha s dieselfde in Hand. 10:14.

 

As ons bely om kinders van YHWH te wees, dan moet ons YHWH se wil doen. Die Woord van YHWH verbied ons die volgende:

 

       Die eet van onrein diere

       Ons mag nie vleis eet wat aan idole of ʼn demoon of aan niks opgedra is nie

       Die eet van diere wat verwurg (doodgeskiet / verlam / doodgeskok) is

       Ons mag nie bloed eet / drink nie

       Ons mag nie die vet van ʼn dier eet nie

 

Wat is die idole van vandag? Die enigste geestelike groepe wat hulle diere op ʼn geestelike wyse slag is die Jode en die Moslems. Die Moslems bid to Allah. Allah is nie YHWH nie, Allah is ʼn idool. Vir bewys hiervan, lees oor Islam, Kabbah en Allah aanbidding. Christene dra nie die diere wat hulle slag aan enige iemand op nie. Hulle doen sonde en oortree die Torah van YHWH, want alle diere wat geslag word, moet aan YHWH opgedra word. Way. / Lev. 17:4, 9; Shem. / Exod. 20:24. Dit laat ons met net twee opsies; diere wat deur onsself geslag word en diere wat deur die Jode geslag word. Die Jode (Yehudim) Is YHWH se kinders hulle is een van die twaalf stamme van Yisrael. Hulle slag hulle diere tot YHWH (alhoewel hulle nie Sy Naam uitspreek nie). Die bedoeling van hulle harte is om die Lering van kashrut, soos ons dit hier bestudeer het, na te kom. Hou asseblief in gedagte dat sommige Joodse groepe die eet van vet van sekere dele van ʼn dier goedkeur (in teenstelling met die Torah wat ons verbied om enige vet te eet). Vra die slagter (shachet) om die vet van die vleis af te sny of verwyder dit self voordat die vleis gaargemaak word.

 

SONDER JOUSELF AF

Kan ʼn gelowige voortgaan om vleis by die slagter te koop? Die antwoord is ʼn baie duidelike NEE. Daardie vleis is besoedel en nie geskik om te eet nie dit is nie tot YHWH geslag nie, die bloed het nie op die grond uitgeloop nie, die dier is doodgewurg en die vleis kon onrein gemaak gewees het deurdat dit in aanraking met onrein diere was.

 

Kan ʼn gelowige voortgaan om by McDonalds, Burger King, Taco Bell, Nandos, ens. te eet? Nee, hulle vleis is dieselfde as di van Nebukadnetstsar, of selfs nog erger. Hulle vleis is deur sommige of al dit wat hierbo genoem is, besoedel.

 

Is ons ʼn voorbeeld vir die onderhoudende (observant) Jood wat nie sal waag om kos te eet wat nie kosher is nie, of is ons ʼn struikelblok? Is ons nie veronderstel om ʼn skynende lig in die wreld te wees nie?

 

As ons dan verkondig dat om deel van Yisra'el is, dan moet ons doen wat van die hele Yisra'el verwag is om te doen, naamlik om YHWH se Torah van kashrut te onderhou en te doen.

 

Bly weg van die restaurante van die heidene. Bly weg van hulle voedsel. Wees afgesonder, soos YHWH afgesonder is.

 

Ek rig ʼn versoek tot alle gelowiges om terug te keer na die onderhouding van die Torah. Soos in die Torah belowe, sal ons die seninge van YHWH ontvang as ons dit doen. Maar die teenoorgestelde is ook van toepassing; as ons die Torah nie doen nie, sal ons die vloeke ontvang, soos dit in die Torah belowe is. Dev. / Deut. 28:15 -

 

Mag die liefde van YHWH en Sy Torah in ons harte groei. Hoe kan Sy Torah in ons harte geskryf wees as dit nie in ons gedagtes is nie?