Pregària o lo cant de l'ànima à la Verge

CD 1, Track 22

 

Music: Fermín María Alvarez

Text: Víctor Balaguer

 

Déu nos salve, Maria, Reyna y Mare

dolsura y vida y esperansa nostra,

à vos pregàm los desterrats fills d'Eva

Misericordia ! Misericordia ! Misericordia !

 

A vos, Senyora, la sacra Verge,

l'amoroseta, la llum dels cels,

la moreneta de la montanya,

Reina dels angels, Mare de Déu

 

A vos Senyora, mon cor, mos somnis,

mas esperansas, mos pensaments,

tot quant ma vida ne tè de vida,

tot quant mon ànima ne tè de fé.

 

Quan per mi vinga l'hora suprema,

Reina dels angels, lliri del cel,

f'eu que a las horas, Santa Madona,

ansque'ls ulls clogue per sempre mès,

f'eu que jo veje voltats de gloria y en mitj

de nuvols d'or y d'encens los tres grans

àngels que de ma vida sigueren sempre

companys fa els, los mèus tres ùnichs,

companys fa els l'Amor dolsissim,

a mare Patria la mare Patria

la Santa Fé la Santa Fé.

 

Text provided by César Dillon

Sung in Catalan

The Complete Conchita Supervia vol. 2
Fonotipia/Odeon 1929-1930