Cançó d’un doble amor

Music by Antonio Marqués

Words by Josep Carner

 

L’amiga blanca m’ha encisat

també la bruna;

jo só una mica enamorat

de cadascuna.

Estimo l’una, o gai atzar !

estimo l’altra, o meravella !

bella com l’una no m’apar,

fora de l’altra, cap donzella.

 

L’amiga blanca m’ha encisat

també la bruna ;

jo só una mica enamorat

de cadascuna.

 

Quan una amiga em plau besar

els meus dos braços estenia

l’un va per’ci, l’altra per’llà

i casdascun porta una aimia.

 

L’amiga blanca m’ha encisat

també la bruna ;

jo só una mina enamorat

de cadascuna

 

I quan ja són a prop de mi

i ja mos dits les agombolen

sota les túniques de lli

hi ha dues vides que tremolen.

 

L’amiga blanca m’ha encisat,

també la bruna ;

jo só una mina enamorat

de cadascuna

The Complete Conchita Supervia, Vol. 1
Odeon 1927-1928