Canticel

Music by Eduardo Toldrá

Words by Josep Carner

 

Per una vela en el mar blau...

daria un ceptre

per una vela en el mar blau,

ceptre y palau.

 

Per l’ala lleu d’una virtut

mon goig daria,

i el tros que em me resta, mig romput,

de joventut.

 

Per una flor de romani

l’amor daria

per una flor de romani

l’amor doní.

The Complete Conchita Supervia, Vol. 1
Odeon 1927-1928