Lo Diví Estel

CD 1, Track 12

 

Music and text: Juan Manén

 

La Mare de Deu camina, camina,

camina amb Josep, Josep, i María.

Els guia del cel un diví estel

que brilla de nit, de nit i de dia.

Birumderamda!

 

L'cstel n'es baixat en una establia,

per darnos la llum, la llum i la vida.

I els homes mai mes no veuran cap mes

que brilli de nit, de nit i de día.

Birumderam deia!

The Holy Star

 

The Mother of God is walking, walking,

walking with Joseph, Joseph and Mary.

A holy star guides them from heaven

that shines by night, by night and by day.

Birumderamda!

 

The star came down for them above a stable

to give us light, light and life.

And men shall never again see the like

that can shine by night, by night and by day.

Birumderam deia!

 

Sung in Catalan

 

The Complete Conchita Supervia, Vol. 1
Odeon 1927-1928