STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Time Solution
Vinduespudsning.com

Industriparken 12

2750 Ballerup
Telefon: 28124569
E-mail: info@vinduespudsning.com


Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:



________________________________________________________________________________________________________



Bestilt den: ______________________________          Modtaget den: _______________________________



Forbrugerens navn:

____________________________________________________________________________________

 


Forbrugerens adresse:

____________________________________________________________________________________

 


Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

____________________________________________________________________________________



Dato: __________________________